Projekty

Dětská skupina U zajíčků

Dětská skupina U zajíčků je pro děti od 2 let s celoročním provozem. Na vaše děti tu čeká paní učitelka a milé chůvy s osobním přístupem, které se o vaše děti postarají.

Dětská skupina U zajíčků nabízí školní vzdělávací program, individuální přístup, moderní vybavení, logopedickou prevenci a nezapomenutelné výlety do největších zábavních parků! A také nezapomenutelné zážitky!

Objevte pro své děti koncept, který získal řadu prestižních ocenění.

Základní program DS U zajíčků

  • Děti se učí anglický jazyk
  • Logopedické poradenství
  • Školková Olympiáda
  • Školky v přírodě, pravidelné výlety do největších zábavních parků a návštěvy nejzajímavějších dětských kulturních akcí
  • Oslavy narozenin
  • Spolupráce s Městskou Policií Most

CEPÍK - zdravá výživa

Již 2roky jsme součástí zdravé výživy zaměřené na předškolní děti, projekt je zaměřen na skladbu jídel a gastronomii jako takovou.
Cepík

Projekt spolupráce se seniory, DS U zajíčků má ,,čtecí babičku“ každou středu.

Firemní školky mezi sebou mají každý rok olympiádu

Projekt LISTEN

 

DS U zajíčků se v roce 2023 zapojila do multikulturního projektu LISTEN v rámci evropského programu Erasmus+, do kterého je přizváno pouze 6 partnerů ze 4 evropských zemí. Jeho cílem je podporovat sociální inkluzi zranitelných dětí v předškolním vzdělávání.

Personál naší dětské skupiny se na základě této účasti proškolí v nově připraveném školicím modulu a  dále uspořádá komunitní worskhop na téma Moje země, o kterém se více dozvíte v následujícím čase v aktualitách zde.

 

.

Klimatická zahrada DS U zajíčků

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro environmentální vzdělávání a výchovu v Dětské skupině U zajíčků v Mostě. Projekt přispěje u předškolních dětí navštěvující dětskou skupinu k budování lepších postojů k životnímu prostředí a umožní jim přímý kontakt s přírodou. V rámci projektu byla proto provedena výsadba, byla implementována opatření na využití dešťové vody, umístěny didaktické prvky a prvky pro podporu biodiverzity a pořízeno nezbytné vybavení pro výuku včetně zastínění a sezení, které umožní delší využívání zahrady v průběhu dne.

Projekt byl spolufinancován za pomoci provozovatele Dětské skupiny U zajíčků a z veřejných zdrojů z Výzvy č. 5/2022 – Přírodní zahrady.
www.sfzp.cz
www.mzp.cz

Projekt byl realizován v období od 1.4. 2023 do 31.12. 2023.

Naše dětská skupina je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem, v rámci něhož je rozvíjena předčtenářská gramotnost dětí přirozenou formou. Klademe důraz na seznamování dětí s literaturou a pravidelné čtení. V rámci programu jsou realizovány čtenářské dílny.