Tematické bloky

Motto Pigy školky:

„Jen si děti, všimněte, co je krásy na světě“

Jen si děti, všimněte,
co je krásy na světě,
jen si děti, rozhlédněte,
co tu kolem kvítí kvete,
kolik je tu zvířátek,
kolik ptáčků, ptáčátek,
kolik je tu dobrých lidí,
co si štěstí nezávidí!
Jen si děti, všimněte,
co je krásy na světě.

Jan Čarek

Tematické bloky

Pigy vítá nové děti ZÁŘÍ
Noví kamarádi – vzpomínky na prázdniny, pravidla v DS, prostředí DS
Já a moje rodina – cesta do DS, činnosti – ráno, večer, celý den

Pigy zahradníkem ŘÍJEN
V zahradě – stromy, plody, ovoce
Na poli – zelenina
Dešťové kapičky – počasí, pokusy s vodou, změny v přírodě, ekologie
Zavírám, zavírám les – lesní zvířátka, dramatizace Bouda, Budulínek, Koblížek

Pigy maluje podzim LISTOPAD
Podzimní korále – plody, dýňobranní, skřítkové,
Pigy pouští draka – barvy podzimu sv.Martin-tradice

Pigy v adventní čas PROSINEC
Advent, tradice, dílnička s rodiči, příprava na besídku
Pigy a Mikulášská nadílka, dopis Ježíškovi, koledy a tvoření
Vánoční těšení-Pigy naděluje

Pigy a zimní radovánky LEDEN
My tři králové – co jsem dostal pod stromeček, nastává nový rok
Paní Zima – barvy – bílá, modrá, ptáci a zvířata,
Pigy sportuje – oblečení, sporty, hry
Lidské tělo – zdraví

Pigy a masopust ÚNOR
Pigy jde na karneval – masopust tradice
Pigy a muzikanti – písničky, HV nástroje,
Čím budu- řemesla a profese

Pigy vítá jaro BŘEZEN
Pigy dostal knihu – kde se pohádka schovává
Poslové jara – hry, počasí, sluníčko, květinky
Zvířata a mláďata- domácí
Velikonoce a tradice

Pigy dostal auto DUBEN
Doprava – voda, vzduch, koleje, silnice, bezpečnost
Den Země, jiné světadíly, ekologie, pokusy
Pigy a čarodějnice, tradice, kouzlení,

Pigy ve městě KVĚTEN
Naše město – památky, historie,
Maminka má svátek- dárky, besídka
Co se děje v trávě, za plotem – brouci, květiny,
Děti mají svátek – hry, soutěže, s Pigym na výlet

Pigy a naše planeta ČERVEN
Příprava na olympiádu-sporujeme, soutěžíme
Pigy v ZOO – exotická zvířata,
Pigy se těší na prázdniny – loučení se spolužáky

Pigy jede na prázdniny ČERVENEC, SRPEN
U rybníka, u řeky Pigy jede k moři 2 týdny
Společné sportování, tvoření – přírodní materiály, do přírody – les, louka
Kdo si hraje, nezlobí -různé druhy materiálů, opakovaní naučeného

Přípravný týden – úklid a péče o hračky, Pigy se těší na nové kamarády