Program

Pigy školka je pro děti od 2 let s celoročním provozem. Na vaše děti tu čeká paní učitelka a milé chůvy s osobním přístupem, které se o vaše děti postarají.

Pigy školka nabízí školní vzdělávací program, individuální přístup, moderní vybavení, logopedickou prevenci a nezapomenutelné výlety do největších zábavních parků! A také nezapomenutelné zážitky s prasátkem Pigy!

Objevte pro své děti koncept, který získal řadu prestižních ocenění.

Základní program Pigy školky:

 • Děti se učí anglický jazyk
 • Logopedické poradenství
 • Školková Olympiáda
 • Školky v přírodě, pravidelné výlety do největších zábavních parků a návštěvy nejzajímavějších dětských kulturních akcí
 • Oslavy narozenin s prasátkem Pigy

Pigy školka je součástí Firemních školek, s.r.o., které provozují několik mateřských škol po celé ČR, např. Mateřskou školu pro Akademii věd ČR nebo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Vzdělávací program zahrnuje také:

 • V Pigy školce pracujeme s dětmi dle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (k nahlédnutí ve školce). S dětmi mladšími tří let pracujeme dle redukovaného ŠVP, přizpůsobenému jejich možnostem a psychomotorickému vývoji.
 • Děti se učí  komunikovat se svými vrstevníky a budou připraveny na plynulý přechod do základní školy.
 • Děti se učí samostatnosti – hygiena, oblékání, stravování, učí se, že každý kluk i holčička je kamarád, učí se respektovat pravidla hry, chování k vrstevníkům i dospělým.
 • V Pigy školce je přirozené prostředí, ve kterém jsou děti dle náročnosti výuky a programu děleny do starší a  mladší skupinky, nebo přistupujeme k dětem individuálně.
 • V Pigy školce uplatňujeme individuální přístup. Snažíme se podchytit nádání a zájmy vašich dětí a tento talent přirozeně dále rozvíjíme.
 • V Pigy školce podporujeme dětskou zvídavost, rozvíjíme fantazii.
 • Pigy školka bude po celý rok v projektu CEPÍK, projekt se zabývá zdravou výživou, pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí.
 • Každé pondělí budou mít s dětmi výuku AJ formou zpívání a tancování. Budou se učit nová slova pomocí hudebních nástrojů s rytmizací.
 • Celoroční spolupráce s Městskou Policií

 

mezinami

 • Projekt spolupráce se seniory, Pigy školka má ,,čtecí babičku“ každou středu.

 

2018_Olympiada_letak_A4_nahled_3-520x337

 • Firemní školky mezi sebou mají každý rok olympiádu